Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và nhiều nơi rét hại trở lại

Từ đêm nay (16/1), một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, ngày 17/1 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.