Điện lực Ninh Bình: Doanh nghiệp quen liên tiếp trúng thầu

Độc Mã

Theo khảo sát, hàng loạt gói thầu có giá trị từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng do Điện lực Ninh Bình làm chủ đầu tư những năm gần đây xảy ra tình trạng rơi vào số ít doanh nghiệp “quen mặt”, không ít gói thầu có mức tiết kiệm ngân sách hạn hẹp. Trước thực tế này, dư luận đặt câu hỏi có hay không sự ưu ái của chủ đầu tư là Điện lực Ninh Bình với những nhà thầu này?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (thành viên thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc) trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên nhìn nhận từ công tác đấu thầu vẫn nổi lên tình trạng số ít nhà thầu thường xuyên được phê duyệt trúng nhiều gói thầu. Dư luận đặt câu hỏi có hay không sự ưu ái của chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (gọi tắt là Điện lực Ninh Bình) với những nhà thầu này?

Công ty Điện Lực Ninh Bình

Cái tên được nhắc đến đầu tiên là Công ty TNHH dây và cáp điện Trường Thịnh (gọi tắt là Công ty Trường Thịnh; địa chỉ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Theo đó, những năm gần đây, doanh nghiệp này được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu tại Điện lực Ninh Bình cả trong vai trò độc lập và liên danh.

Trong vai trò độc lập, tháng 10/2020, tại gói thầu: "Mua sắm vật tư thiết bị", Công ty Trường Thịnh được phê duyệt trúng thầu với giá 2.898.718.306 đồng. Giá gói thầu là 3.073.607.271 đồng. 

Trước đó, tháng 5/2020, Công ty Trường Thịnh cũng được phê duyệt trúng gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị công trình SCL ĐZ trung thế Yên Khánh và Nho quan với giá 1.150.279.130 đồng (giá gói thầu 1.215.758.118 đồng). Đây là gói thầu theo hình thức chào hành cạnh tranh.

Một tháng sau, tại gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị quý 2, Công ty Trường Thịnh tiếp tục được phê duyệt trúng thầu với giá 4.402.496.890 đồng. Giá gói thầu 4.647.997.462 đồng. Đây là gói thầu tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trong vai trò liên danh, Công ty Trường Thịnh cũng trúng nhiều gói thầu tại Điện lực Ninh Bình. Cụ thể tháng 3/2020, tại gói thầu: “Mua sắm dây cáp điện thuộc dự án mua sắm Đầu tư lưới điện huyện Gia Viễn năm 2020”, Công ty Trường Thịnh cùng với 2 nhà thầu khác (Công ty CP thương mại quốc tế Đại Hoàng Minh) được phê duyệt trúng thầu với giá 15.680.663.240 đồng theo Quyết định số 432/QĐ-PCNB ngày 12/03/2020 của Điện lực Ninh Bình. Giá dự toán là 16.507.789.467 đồng.

Một trong số những quyết định phê duyệt trúng thầu của giám đốc Điện lực Ninh Bình do ông Trần Đăng Sơn – Giám đốc ký

Tháng 9/2020 tại gói thầu: "Cung cấp vật tư phụ kiện lắp đặt công tơ điện tử", và vẫn trong vai trò liên danh, Công ty Trường Thịnh và nhà thầu khác (Công ty TNHH Linh Trung) một lần nữa được Điện lực Ninh Bình phê duyệt trúng thầu với giá 3.307.789.100 đồng. Giá gói thầu 3.482.728.000 đồng. 

Tiếp đó, tháng 10/2020 tại gói thầu: "Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ lắp đặt công tơ điện tử sau TBA công cộng", liên danh Công ty  Trường Thịnh (cùng với Công ty TNHH Linh Trung) cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 3.270.209.690 đồng theo Quyết định số 2059/QĐ-PCNB ngày 16/10/2020 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu 3.438.994.400 đồng. 

Chưa dừng lại, đến tháng 3/2021, liên danh Công ty Trường Thịnh và hai nhà thầu khác (Công ty cổ phần thiết bị điện MBT - Công ty ty CP Tuấn Ân Miền Bắc) lại được Điện lực Ninh Bình phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm vật tư thiết bị" với giá 15.235.554.939 đồng. Giá gói thầu là 16.037.465.802 đồng.

Khoảng 2 tháng sau, Công ty Trường Thịnh và hai nhà thầu khác (Công ty cổ phần thiết bị điện MBT - Công ty ty CP Tuấn Ân Miền Bắc) tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị thuộc dự án Chống quá tải các trạm biến áp 10/0,4kV năm 2021; Chống quá tải các đường dây hạ thế năm 2021 với giá 7.685.503.914 đồng theo Quyết định 1939/QĐ-PCNB ngày 24/05/2021 của Điện lực Ninh Bình.

Tại gói thầu này có những thông tin đầy bất ngờ, khi giá trúng thầu trùng khít hoàn toàn với giá dự toán (7.685.503.914 đồng) và thấp hơn chút ít so với giá gói thầu (8.076.958.590 đồng).

Ngược về năm 2019, liên danh Trường Thịnh và 4 nhà thầu khác cũng được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị tại Điện lực Ninh Bình với giá 14.211.880.738 theo Quyết định số 1107/QĐ-PCNB ngày 20/06/2019 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 15.043.671.156 đồng.

Ngoài Công ty Trường Thịnh, tại điện lực Ninh Bình, một cái tên thân quen khác những năm gần đây cũng hay được nhắc đến đó là Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hữu Hồng (sau đây gọi tắt là Công ty Hữu Hồng; địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, tháng 10/2020 tại gói thầu: Cung cấp công tơ điện tử 1 pha 1 giá, 3 pha 1 giá và bộ tập trung DCU thuộc dự án Mua sắm công tơ điện tử phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Hữu Hồng được phê duyệt trúng thầu với giá 7.818.723.000 đồng theo quyết định số 2087/QĐ-PCNB ngày 22/10/2020 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 8.099.795.000 đồng.

Trước đó, tháng 12/2019 Công ty Hữu Hồng cũng được phê duyệt trúng gói thầu: "Cung cấp công tơ điện tử phục vụ định kỳ, chết cháy và phát triển khách hàng", công ty này cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 6.632.450.000 đồng theo Quyết định 2607/QĐ-PCNB ngày 30/12/2019 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 7.001.500.000 đồng.

Trước đó nữa, tháng 3/2019, Công ty Hữu Hồng cũng được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm công tơ điện tử và modul với giá 14.500.464.000 đồng theo quyết định số 378/QĐ-PCNB ngày 08/3/2019 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 14.913.140.000 đồng. Đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Gần nhất tháng 6/2021 vẫn doanh nghiệp Hữu Hồng được phê duyệt trúng gói thầu: Mua sắm DCU, REPEATER theo HĐ số 855/HĐ-PCHP với giá 2.359.236.000 đồng theo Quyết định số 2117/QĐ-PCNB ngày 08/6/2021 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu 2.362.800.000.

Theo khảo sát, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng Viễn Thông (gọi tắt là Công ty Viễn Thông; địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng là cái tên quen, được phê duyệt trúng nhiều gói thầu tại Điện lực Ninh Bình trong những năm qua.

Gói thầu có giá trị hơn 45 tỷ đồng, Công ty Viễn Thông được phê duyệt trúng tại Điện lực Ninh Bình

Có thể kể ra như, tháng 2/2021, tại gói thầu: "Mua sắm công tơ điện tử", trong vai trò liên danh, Công ty Viễn Thông cùng với nhà thầu khác (Công ty TNHH cung ứng vật tư khoa kọc kỹ thuật và chuyển giao Công Nghệ) trúng thầu với giá 45.645.058.250 đồng theo Quyết định số 171/QĐ-PCNB ngày 02/02/2021 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 46.325.691.500 đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2020 tại gói thầu: "Mua sắm công tơ điện tử", Công ty Viễn Thông cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 7.954.157.750 đồng theo Quyết định số 2581/QĐ-PCNB ngày 07/12/2020 của Điện lực Ninh Bình. Giá dự toán là 8.233.582.500 đồng.

Tương tự, tháng 9/2020, tại gói thầu: "Mua sắm công tơ điện tử", Công ty Viễn thông một lần nữa được phê duyệt trúng thầu với giá 2.906.750.000 đồng theo quyết định số 1705/QĐ-PCNB ngày 03/9/2020 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 3.011.250.000 đồng.

Chưa hết, tại gói thầu Mua sắm công tơ điện tử, Công ty Viễn thông được phê duyệt trúng thầu với giá 6.700.573.000 đồng theo quyết định 2099/QĐ-PCNB 23/10/2020 của Điện lực Ninh Bình. Giá gói thầu là 6.908.412.500 đồng.

“Việc các gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp thông qua hoạt động đấu thầu là một hiện tượng cần làm rõ. Cơ quan kiểm tra, kiểm toán cần phải vào cuộc xem xét xem có thất thoát vốn đầu tư công hay không, nếu có thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật”, một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu nêu quan điểm.

Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với ông Trần Đăng Sơn – Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình, nhưng chưa nhận được phản hồi từ lãnh đạo đơn vị này.

Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc.