Không phải tiền bạc, điều giản dị này mới là thành quả lớn nhất của đời người

Tiền bạc quan trọng nhưng không được coi là thành quả lớn nhất của đời người mà điều giản dị này mới thực sự được đánh giá cao khi nhìn nhận thành công của một người.