42/43 học sinh giỏi: Đã đến lúc phụ huynh phải biết sợ… thành tích!

Thành tích của các con cuối mỗi năm học là niềm vui, sự tự hào của các bậc phụ huynh. Nhưng, nếu thành tích ấy là thành tích ảo, thì nó xứng đáng là… nỗi lo sợ của cả nhân loại.