Thanh Thủy – Phú Thọ: UBND xã Bảo Yên có đang cố tình `phớt lờ` chỉ đạo của huyện?

Sau khi báo ĐS&PL có bài viết:“Bảo Yên – Thanh Thủy – Phú Thọ: UBND xã phớt lờ chỉ đạo của cấp trên”, PV đã nhiều lần trực tiếp tới UBND huyện đặt lịch làm việc nhưng đều không có kết quả.