Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải đã chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.