Muốn tốt cho con cha mẹ nên cân nhắc khi dạy 6 điều này

Cha mẹ nào cũng muốn con có cuộc sống tốt đẹp nên cố dạy con những điều bản thân họ cho là đúng. Tuy nhiên, những điều người lớn cố dạy con chưa hẳn lúc nào cũng đúng.