“Tôi làm nghệ thuật vì cái tâm “ – Đạo diễn trẻ Đặng Nam mát tay với những sản phẩm triệu views

Không ít người cho rằng làm nghệ thuật thì quả là “khó, khô, khổ” và thường những người làm nghệ thuật, đặc biệt là đạo diễn thì rất khó tính và nguyên tắc. Nhưng nếu ai từng gặp, làm việc với anh Đặng Nam thì sẽ suy nghĩ khác về người làm nghệ thuật.