Công Ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ:  Miễn nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty

Ngọc Anh

Ngày 22/10/2021, trên cổng thông tin của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ đã đăng tải Thông báo số 22/TB-HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ đã miễn nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và chấm dứt vai trò chủ tài khoản Công ty đối với ông Hồ Đình Thịnh.

Thông báo cho biết:

1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp: - Tại cuộc họp HĐQT (Mời lần 2) ngày 21/10/2021 HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã biểu quyết và ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp đối với ông Hồ Đình Thịnh.

- Ông Hồ Đình Thịnh chấm dứt thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ kể từ ngày 22/10/2021 và bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, công tác quản lý, tài sản...cho Tổng giám đốc mới trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tổng giám đốc được bổ nhiệm nhận công việc.

 C:\Users\Administrator.ICT-20210911LTB\Downloads\246736024_276555517703290_2183597651881340663_n.jpg

Thông báo số 22/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

2. Thuê Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp:

- Tại cuộc họp HĐQT (Mời lần 2) ngày 21/10/2021 HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã biểu quyết và ra Nghị quyết về việc thuê ông Phan Quốc Thắng làm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp.

Tổng giám đốc được HĐQT thuê thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty theo Quyết định bổ nhiệm nhưng không giữ vị trí Chủ tài khoản tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

Tại cuộc họp HĐQT (Mời lần 2) ngày 21/10/202! HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã biểu quyết và ra Nghị quyết về việc giao Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Hoàng làm Chủ tài khoản Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ kể từ ngày 22/10/2021.

- Ông Hồ Đình Thịnh chấm dứt vai trò Chủ Tài khoản từ ngày 22/10/2021 và chịu trách nhiệm bàn giao ngay mọi nội dung liên quan đến Chủ tài khoản Công ty Tây Hồ cho ông Nguyễn Tấn Hoàng. Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính kế toán giúp hoàn thiện các công việc có liên quan.

Được biết, trước đó, Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP) là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép đăng ký đầu tư số 6186186511 ngày 15/6/2018, quy mô dự án khoảng 28ha.

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT/TH-TL ngày 29/7/2020 và Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/2020/HĐHTĐT/TH-TL ngày 04/8/2020 cùng Giấy ủy quyền được hai công ty ký kết, thực hiện cho đến nay chưa bị sửa đổi hay thay thế. Nội dung thể hiện rõ: Công ty Thăng Long Land là đơn vị được Công ty Tây Hồ ủy quyền hợp pháp, được toàn quyền thay mặt Công ty Tây Hồ triển khai dự án tại Dự án Khu ĐTM Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh, với số vốn góp là 95% tổng giá trị đầu tư và Công ty Tây Hồ là 5% trong tổng giá trị đầu tư.

Dự án khu đô thị mới Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép  từ năm 2018, quy mô dự án khoảng 28ha. Dự án đang thực hiện, một số khách hàng đã đến ở.

C:\Users\Administrator.ICT-20210911LTB\Downloads\245920523_405257751252589_228392776870377137_n.jpg

Đường mới làm trong Dự án Khu ĐTM Quế Võ

Nhưng ngày 18/10/2021, Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ ban hành “Thông báo công khai” số 262 ngày với nội dung, hiện nay chỉ có 118 ô đất với tổng diện tích là 29.115,2m2 thuộc phần diện tích 18,1ha đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 9/11/2016. Trong đó, có 75 ô đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng theo Thông báo số 211/TB-STNMT ngày 13/9/2017.

Bên cạnh đó, các sản phẩm bất động sản còn lại tại phần diện tích khoảng 28ha chưa được các cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng và Công ty Tây Hồ chưa có bất cứ hoạt động nào về việc chào bán hoặc uỷ thác cho đơn vị trung gian thực hiện việc môi giới, nhận tiền đặt cọc về mua bán bất động sản nhà ở trong khu đất này.

Do đó, nếu có giao dịch nào liên quan đến việc mua bán tại phần đất 28ha trên thì Công ty Tây Hồ không chịu trách nhiệm.

Ngay sau khi Công ty Tây Hồ có Thông báo trên đây, Công ty CP Phát triển và Đầu tư Thăng Long Land cung cấp thông tin cho báo chí khẳng định Thăng Long Land  là đơn vị được Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ ủy quyền hợp pháp, để triển khai dự án tại Dự án Khu ĐTM Quế Võ - Bắc Ninh. 

Công ty CP Phát triển và Đầu tư Thăng Long Land cho rằng  “Những thông tin do Công ty Tây Hồ cung cấp là sai sự thật. Công ty CP Phát triển và Đầu tư Thăng Long Land đang là đối tác đầu tư kinh doanh hợp pháp của Công ty Tây Hồ tại Dự án Khu ĐTM Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh, với số vốn góp là 95%.

Nhiều đối tác và khách hàng của Dự án cho rằng, nếu một doanh nghiệp chỉ có 5% cổ phần trong tổng giá trị đầu tư thì đặt ra vấn đề pháp lý về năng lực chủ đầu tư. Hai bên đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đang có hiệu lực và đang được thực hiện nhưng lại có thông báo trái ngược với hợp đồng phản ánh những uẩn khúc, cần được giải quyết trên cơ sở pháp luật để bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.  

An Sương