Chủ tịch nước tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris

Thảo Huyền

Sáng 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.

 

Quang cảnh buổi tiếp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.