Chuyển hồ sơ về sai phạm tại VEAM sang Bộ Công an

Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ về sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra tại Tổng Công ty Cổ phần Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) sang Bộ Công an.