Giật mình chợ mua giáo án online: Họ đã bán tư cách người thầy

Thực trạng giáo án được mua bán, trao đổi, thậm chí mặc cả một cách dễ dàng và công khai trên mạng xã hội khiến chúng ta không khỏi giật mình về đạo đức nhà giáo.