Mỹ phẩm Ngân Bình tiếp tục bị Thanh tra Y tế Hà Nội xử phạt

Sau phản ánh của cơ quan báo chí, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội tiến hành thanh kiểm tra, tiến hành xử phạt hành chính đối với những sai phạm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Ngân Bình.