Xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4

Ngày 16/5, UBND TP. HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân trên địa bàn.