Xã hội

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, theo đó nhiều địa phương đã xây dựng phương án sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.