Tư vấn pháp luật

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 7/2021

Thu hồi, không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; Thủ tục làm căn cước công dân có nhiều điểm mới… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2021.