Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc hiếm

Tất cả các hoạt chất thuốc hiếm trên, trước khi được xét vào danh sách thuốc hiếm đều phải đáp ứng đủ các tiêu chí như: Thuốc để phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp theo quy định của Bộ Y tế.