"Lạy ông tôi ở bụi này"

Tình trạng hàng giả hàng nhái từ lâu đã là một vấn nạn lớn của quốc gia. Trong lĩnh vực kinh doanh gas đây cũng là vấn đề nóng bỏng. Không chỉ các doanh nghiệp trong nước giở trò chơi xấu nhau, mà một số doanh nghiệp uy tín của nước ngoài cũng trở thành nạn nhân, trong đó có hãng Total gas của Pháp.