Vạch trần chiêu trò của các cây xăng khi có điều chỉnh giá

Các cây xăng vi phạm thường lợi dụng giờ cao điểm, quản lý lỏng lẻo để bơm chồng số hay tìm mọi cách để không phải bán hàng trong thời điểm có điều chỉnh về giá.