Mảng tối trên các wesite dạy cách… xù nợ

Lẽ thường, vay nợ là phải trả. Vậy mà, nhiều con nợ cố tình đi ngược lại đạo lý này bằng cách áp dụng những chiêu trò xù nợ trên các trang mạng xã hội.