Hứng chịu bão số 9, Sài Gòn cây bật gốc, đường phố thành sông

Mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM vì ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Usagi) khiến nhiều con đường trong thành phố bị ngập, có nơi gió giật mạnh, cây xanh bị bật gốc đổ ngang đường.