Vén màn hoá chất độc hại được đổ trộm trên Đại lộ Thăng Long

Trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9, hàng chục thùng phi chứa chất thải nguy hại tiếp tục bị đổ trộm ra tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long.