Xu hướng thay thế than đá bằng năng lượng sạch trong sản xuất

Cho đến hiện nay, hầu như than đá vẫn được lựa chọn là nguồn nhiên liệu tại các nhà máy công nghiệp sản xuất trên toàn thế giới. Tuy hiệu quả về năng lượng cao, nhưng thực tế đã cho thấy một mặt trái cực kỳ to lớn khi sử dụng nguồn nhiên liệu này, đó là: Ô nhiễm môi trường.