Luật gia tư vấn

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong bị tố cáo làm sai luật?

Bốn người con trong hộ ông Bùi Thế Tăng tố cáo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của gia đình mà không báo cho các thành viên này biết.