Luật gia tư vấn

Chia sẻ lại thông tin sai lệch trên MXH bị xử lý như thế nào?

Bên cạnh những mặt tích cực mang lại từ MXH, việc đăng tải, chia sẻ những thông tin sai, không đúng sự thật đang là một vấn đề gây nhiều nhức nhối cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như chính những người dùng MXH