Kết nối chuyên gia

Nam Từ Liêm – Hà Nội: Cần minh bạch trong thu chi quỹ bảo trì tại tòa nhà Golden Palace

Chi quỹ bảo trì không đúng mục đích, không tổ chức đấu thầu, có những dấu hiệu chênh lệch giá rất lớn so với thị trường và không công khai minh bạch việc chi hơn 9,5 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì… là những nội dung đang gây ra bức xúc giữa cư dân và Ban quản trị tòa nhà Golden Palace.