Góc nhìn luật gia

Cần xử lý nghiêm hành vi mua bán giấy đi đường

Ba thanh niên chi 12 triệu đồng mua giấy đi đường ở… tiệm cầm đồ, việc này cần được xử lý nghiêm tránh ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.