Bên trong trạm y tế lưu động đặc biệt tại Hà Nội

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã triển khai tổ chức 11 trạm y tế lưu động tại các phường thuộc địa bàn.