TP Hồ Chí Minh: Triển khai Chương trình phòng, chống Covid-19 trên địa bàn TPHCM năm 2022 – 2023

UBND TP đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống Covid-19 trên địa bàn TPHCM năm 2022-2023 nhằm tiếp tục bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.