TP.HCM trong ngày đầu điều chỉnh một số hoạt động

Trong ngày đầu TP.HCM điều chỉnh một số hoạt động, nhiều hàng quán đã mở cửa trở lại với phương thức bán mang đi, lực lượng shipper vận chuyển liên quận nhộn nhịp hơn.