Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn từ 6 giờ ngày 21/9

Từ 6 giờ này 21/9, TP Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp cao hơn, phù hợp với tình hình thực tế; cho phép mở lại tiệm cắt tóc, cửa hàng ăn uống được bán mang về...