Trung Quốc quyết định mở kho thịt đông lạnh dự trữ quốc gia

Đây là lần đầu tiên trong năm 2019, Trung Quốc mở kho thịt đông lạnh dự trữ quốc gia, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng.