Đậu Thị Trinh– Nữ thuyền trưởng tài năng, bản lĩnh của Lan Chi

 25 tuổi bạn có gì? Còn với Đậu Thị Trinh, cô có tiền, có quyền, có nhan sắc, có công ty riêng và hàng vạn sự kính trọng sau bốn năm khởi nghiệp.