Thực hiện đúng Thông tư 17 không ít hiệu trưởng phải bị kỷ luật

Có người nói, việc tổ chức dạy thêm trong trường, chẳng khác nào một đơn vị kiến thức học sinh phải trả hai lần học phí.