Công nghệ

Quảng Bình: Bắt giữ lô hàng lậu có giá trị hàng trăm triệu

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Bình vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh này bắt giữ lô hàng cấm, hàng lậu có trị giá hàng trăm triệu đồng.