Cảnh báo

Quảng cáo của thương hiệu Coca Cola bị 'tuýt còi' và ý kiến của các chuyên gia

Việc sử dụng cụm từ "Mở lon Việt Nam" trong nội dung quảng cáo của Coca-Cola có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.