Bạn đọc

Lào Cai: Cần làm rõ những dấu hiệu bất thường trong việc đào, vận chuyển quặng ra khỏi bãi chứa

Quặng apatit loại III là khoáng sản, tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều tháng nay, Xí nghiệp khai thác số I thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã có dấu hiệu bất thường trong việc đào bới, vận chuyển một lượng quặng khổng lồ ra khỏi bãi chứa.