Bạn đọc

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch: Thanh tra tỉnh đang vào cuộc với các gói thầu

Những dấu hiệu bất thường trong công tác đấu thầu tại PGD&ĐT huyện Lập Thạch như cài cắm tiêu chí, nâng giá thiết bị, gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự… liệu sẽ thế nào sau khi Thanh tra tỉnh vào cuộc?