Phải cân nhắc khi săn hàng sale Black Friday

Suy nghĩ Black Friday một năm chỉ có một lần và là "dịp tự thưởng cho bản thân" khiến người tiêu dùng mua sắm bốc đồng, sẵn sàng móc hầu bao cho những thứ không cần thiết.