TP. Hồ Chí Minh: Nhà đầu tư bất bình việc VIMEDIMEX dừng thực hiện trách nhiệm đã cam kết

Sáng ngày 16-17/6, tại tòa nhà Citilight nhiều người đã căng băng rôn với nội dung: “Yêu cầu bà Loan và công ty VIMEDIMEX trả tiền thuê văn phòng cho các nhà đầu tư tòa nhà Citilight”.