Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu - Nam Định: Cần làm rõ những doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu với mức tiết kiệm thấp

Theo thông tin nắm bắt được, trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất... nhằm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu thường có mức tiết kiệm thấp và xuất hiện doanh nghiệp thân quen liên tiếp trúng các gói thầu liên tiếp trong vài năm  trở lại đây.