Học sinh Đà Nẵng được miễn học phí trong 4 tháng do Covid-19

Đà Nẵng miễn học phí cho học sinh các cấp, kể cả ngoài công lập, trong bốn tháng của học kỳ 1 năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của Covid-19.