Hai cao ốc gây chói mắt ở Đà Nẵng: Cho 5 ngày chứng minh không sai

Do chủ đầu tư cả hai công trình đều không đồng thuận với kết luận của sở Xây dựng về việc sử dụng kính màu vàng là sai nên được cho 5 ngày để giải trình bằng văn bản