Lễ khai giảng giữa núi đồi của 34 học trò và 2 cô giáo trẻ

Không rực rỡ cờ hoa, không áo quần xúng xính, lễ khai giảng của 34 học trò tại điểm trường vùng cao xa nhất của tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra ấm áp và đầy cảm xúc.