Trên tuyến đầu chống Covid-19: “Khi con vào năm học mới mẹ đã về chưa?”

Trước khi điều dưỡng Sen lên đường, con gái vừa tròn 7 tuổi chỉ hỏi : “Khi con vào năm học mới mẹ đã về chưa?”. Nay đã là tháng 8, lòng cô nặng trĩu khi nghĩ về lời hứa mà mình khó có thể hoàn thành.