Tạm trú tại tỉnh khác, có nhất thiết phải về quê đăng ký kết hôn?

Khi kết hôn, có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn tại phường nơi mình đang sống và làm việc hay nhất thiết phải về quê để đăng ký?