6 điều giúp bạn chọn được công việc phù hợp

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp và cả những người đã có thời gian đi làm, ai cũng có những mong ước về sự nghiệp của bản thân. Rõ ràng một công việc phù hợp là đích đến của rất nhiều người trong quá trình tìm kiếm và chọn lựa. Đó sẽ là một công việc không chỉ thể hiện ở mức lương mà còn là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố khác như cơ hội phát triển, môi trường, lý tưởng cá nhân…