Nguy cơ ô nhiễm đầu nguồn sông Hồng: Vì sao 2 Phó Chủ tịch tỉnh 'vênh' nhau?

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký 2 văn bản có nội dung chỉ đạo trái ngược nhau đối với một địa điểm tập kết quặng sắt tại Khu công nghiệp – thương mại Kim Thành, ngay sát khu cửa khẩu Kim Thành.