(Bài 2) Lương Sơn, Hoà Bình: Tài nguyên “chảy máu”, chủ tịch huyện ở đâu?

Một số đơn vị thi công các dự án xây dựng cơ bản của UBND huyện Lương Sơn, Hoà Bình đã “tiếp tay” cho “đất tặc”, khiến nơi đây trở thành điểm nóng về vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.