Cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm High Grade Calcium Complex

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) High Grade Calcium Complex trên một số website.