Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp: Khiển trách và kỷ luật 2 phó khoa

Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết: “Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp: Vẫn phớt lờ quy định trong kê đơn thuốc”, tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp đã xác minh và tiến hành xử lý bằng hình thức kỷ luật, khiển trách các cá nhân có liên quan về việc kê đơn thuốc.