Thanh Hóa: Hỗ trợ thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Hủa Phăn - Lào

Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn (Lào) một số trang thiết bị trong phòng chống dịch Covid-19 như máy thở, khẩu trang, gel rửa tay, nước sát khuẩn với tổng giá trị 1 tỷ đồng.