Tiền Giang: Các cấp ủy tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hòa mình vào không khí long trọng của cả nước trong công tác chuẩn bị nhân sự, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35 Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều địa phương ở tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công tốt đẹp về công tác nhân sự.