Melia Ba Vì - Đánh thức một thị trấn bị lãng quên

Như một con đường quanh co chạy ngược về quá khứ, ẩn hiện sau từng đợt sương sớm cùng những tán lá xanh, Melia Ba Vì là một minh chứng để thấy rằng dấu ấn của lịch sử là một giá trị vô tận.